História vzniku

Múzeum Andreja Kmeťa je od svojich počiatkov regionálne vlastivedné múzeum a sídli v prvej budove SNM z roku 1908, ktorú navrhol arch. M. Milan Harminc pričom bol aj poverený hlavným dozorom nad realizáciou stavby.
V roku 1964 bolo zriadené Turčianske múzeum Andreja Kmeťa, ktoré sa usídlilo v I. účelovej budove SNM.
Snahou prvého odborného personálneho obsadenia (Jaroslav Svatoň, Milada Horáková, Katarína Škovirová, Jozef Cengel, Pavol Hroznár) Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa bola realizácia prírodovednej expozície, ktorá by nadväzovala na generálnu opravu budovy múzea. Prvá expozícia "Príroda Turca" mala byť sprístupnená v roku 1974, ale pre pomalšie napredovanie generálnej opravy bola jej príprava prerušená. V tomto období sa zabezpečovalo získavanie predovšetkým geologicko-mineralogických vzoriek a výroba dermoplastických preparátov. Rozsiahle opravy budovy posunuli otvorenie expozície, ktoré sa uskutočnilo v máji 1979. V rokoch 1972 - 1975 sa uskutočnili rozsiahle rekonštrukčné práce a koncom roku 1975 bola budova múzea opätovne sprístupnená pre verejnosť. Nariadením vlády Slovenskej republiky zo 16. augusta 1994 bola budova múzea vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa v budove nachádzajú nové trvalé expozície Kmetianum, venovaná histórii Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Príroda Turca. 1. 4. 2004 sa múzeum stalo súčasťou Slovenského národného múzea v Martine a v súčasnosti sa tu nachádza oddelenie s prírodovedným zameraním (ako jediné mimobratislavské).