Botanická knižnica
V odbore botanika je zastúpená staršia botanická literatúra, dielo Flóra Slovenska Květěna ČR, kľúče na určovanie rastlín, literatúra k liečivým rastlinám a hubám a literatúra zameraná na súčasný výskum flóry Slovenska.



Historická knižnica, Zoologická knižnica, Geologická knižnica