Mgr. Stanislav Očka

  • E-mail: stanislav.ocka@snm.sk    Do pracovného pomeru nastúpil 1. 10. 2005 ako kurátor - botanik. Vo svojej činnosti sa zameriava na floristiku najmä xerotermných lúk a pasienkov a čiastočne slatinných biotopov. V súčastnej dobe sa venuje floristickému výskumu mezozoickej časti Lúčanskej Malej Fatry.
    Na Katedre environmentálnej ekológie UKF v Nitre vyštudoval odbor Environmentálna ekológia. Štúdium ukončil vykonaním štátnej skúšky a obhájením diplomovej práce na tému: Vplyv antropickej činnosti na horskú krajinu Národného parku Malá Fatra v okrese Martin - Turistické značkované trasy Suchý - Veľký Kriváň a Zajacová - chata pod Chlebom.
    Stanislav Očka vedie prednášky na tému Rastlinstvo Turčianskej kotliny.    Literatúra