Odborní zamestnanci

RNDr. Boris Astaloš - zoológ

Mgr. Andrej Bendík Ph.D. - geológ, vedúci pracoviska

Mgr. Veronika Dériová - dokumentátorka, knihovníčka

Mgr. Stanislav Očka - botanik

RNDr. Matej Žiak, PhD. - entomológ