Botanické zbierky / Zoologické zbierky / Geologické zbierky

Zbierkový fond Kultúrna história

Okrem fondov prírodovedného charakteru sa nachádza v MAK-u aj fond kultúrnej histórie, ktorého základ tvoria obrazy z Révayovskej zbierky. V uvedenom období rokov 2001 - 2010 sa podarilo do fondu KH získať 693 predmetov, ktoré predstavujú 545 evidenčných čísiel. Väčšina predmetov bola získaná darom, výnimočne sa uskutočnili kúpy. Boli to napríklad predmety remeselnej výroby (pracovné nástroje a náradie výrobky martinských podnikov ako, napr. tonetky z 1. tretiny 20. storočia z podniku Tatra nábytok v Martine), predmety dennej potreby z dreva, hliny, prútia, poľnohospodárske nástroje a náradie, ľudový textil a odev (predovšetkým región Turiec), osobné doklady po ochotníckom hercovi a martinskom verejnom činiteľovi Rudolfovi Michaellim a jeho žene Anne, odznaky a numizmatiku z 2. polovice 20. storočia. Medzi hodnotnejšie získané predmety môžeme zaradiť fotografie z filmovania prvého slovenského Jánošíka z roku 1921 a knižnicu Izabely Textorisovej, prvej slovenskej botaničky.

K 31. 12. 2016 celkový počet prírastkov v zbierkovom fonde Kultúrna história dosiahol

8 033

kusov.