Aktuálne výstavy v tomto roku
História výstav od roku 1975 - po súčasnosť
1975 1976 1977 1981 1982 1987 1988 1991 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 20232023
Bendík A. (kurítor): "Paleoart - Za tajmným jaskynným umením praveku" - 29. 11. 2022 - 2. 4. 2023
2022
Bendík A. (autor): "Skameneliny - Kamenná kronika Zeme" - 29. 6. 2022 - 30. 10. 2022
Očka S. (kurátor): Bionika - Príroda na to prišla prvá - 22. 2. 2022 - 8. 5. 2022
2020
Bendík A. (kurátor): Tritri - Tatry očami geológov - 8. 12. 2020 - 18. 4. 2021
Bendík A. (kurátor): "V lese" - autorská výstava fotografií Gustáva Hegedüša a autora básní Ondreja Nagaja - 19. 6. - 31. 8. 2020

2019
Očka S. (kurátor): Rastlinná ríša. Tajuplná šperkovnica. 11. 12. 2019 - 16. 6. 2020
Očka S. (kurátor): Trópy v Turci - exotické orchidey. 19. 2. - 10. 3. 2019
Bendík A. (spoluautor): Kremeň - kráľ minerálov. 2.4. 2019 - 31.6.2019


2018
Bendík A. (kurátor): Magický svet kociek. 16.11. 2017 - 29.4.2018
Both M., Horňák M. (autori): Najkrajšie praveké nálezy z Turca. 19. 5. - 19. 8. 2018
Astaloš B., Šilhár M. (autori): Dajte sa vypchať! (Ako sa živočích stal preparátom). 23. 10. 2018 - 20. 1. 2019

2017
Bendík A., Both M. (kurátori): Lietava - ožívajúci hrad. Múzeum Andreja Kmeťa. 6.6. 2017 - 20.8. 2017.


2016
Žiak, M: Príroda Turca vo fotografii. Múzeum Andreja Kmeťa. 28.1. 2016 - 14.5. 2017.
Očka, S. (kurátor): Izabela Textorisová - Prvá slovenská botanička. Múzeum Andreja Kmeťa. 30.6. 2016 - 14.5. 2017.

2015
Bendík, A.: Jaskyne a jaskyniari, Etnografické múzeum, II. budova SNM, Martin, 13. 5. - 30. 9. 2015
Kolektív MAK: Ako sa tvorí expozícia, Múzeum A. Kmeťa, 4. 8. – 16. 9. 2015

2014
Bendík, A.: Rekonštrukcia I. budovy SNM, Múzeum A. Kmeťa, 29. 2. - 30. 3. 2014
Bendík, A., Pekariková B., Sedláčková M.: História I. budovy SNM, Múzeum A. Kmeťa, 29. 2. - 30. 3. 2014
Žiak, J.: " Zaujímavosti zo sveta blanokrídlovcov - včely, osy, mravce a iné", Kysucké múzeum v Čadci, trvanie: 2.5. - 30. 6. 2014; Kysucké múzeum v Krásne nad Kysucou, trvanie: 8. 9. - 30. 11. 2014

2013
Bendík, A.: Zaviaty svet praveku, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, od 10. 9. 2013, v spolupráci
Žiak, J.: Zoologický koktail. Trvanie 22.11. 2012 - 31. 5. 2013, Technická Univerzita vo Zvolene
Žiak, J.: Zoologický koktail. Trvanie 25.09. 2013 - 10. 2. 2014, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

2012
Žiak, J.: Moji známi z divočiny, 21. 3. - 31. 6. 2012, Etnografické múzeum (kurátor A. Bendík)
Planéta, na ktorej žijeme, 30. 11. 2011 - 31. 7. 2012, Etnografické múzeum (kurátor A. Bendík)
Žiak, M.: Zoologický koktail, Technická univerzita vo Zvolene, od 22. 11. 2012 - 31. 5. 2012

2010
Straka, V.: Biodiverzita hmyzu Slovenska - v priestoroch Etnografického múzea, 26. 12. 2010
Hladík, J.: Pamiatky UNESCO na Slovensku, 9. 4. - 30. 6. 2010, Etnografické múzeum (kurátor A. Bendík)

2009
Bendík, A.: Kamenný herbár Výstava skamenelín a odtlačkov rastlín z Turčianskej kotliny a Hornonitrianskej panvy. V spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Sponzor: projekt APVV.
Vznik spoločnej kultúry v severných provinciách Rímskej ríše od Británie po Čierne more (Múzeum Andreja Kmeťa, 28. 5. 2009 - 31. 8. 2009)

2008
Horský, O.: Postrehy z Peru - expedícia Titicaca 2004. Autorský fotografická výstava z archeologických, historických a geologických výskumov v Peru.
Straka, Š.: Za krásou dreva. Výstava fotografií a drevených samorastou dotvorených spôsobom vypaľovania a maľby.

2007
Bendík, A.: Po zemi a na lane. Fotografická výstava o histórii lezenia a turistiky v regióne Turca doplnená o trojrozmerné materiály.
Bendík, A.: Čarokrásny svet minerálov, 16. 4. - 8. 6. 2007, Kysucké múzeu v Čadci
Bendík, A.: Mamuty na Slovensku - Stratený svet mamutov, 25. 1. - 17. 6. 2007, Etnografické múzeum


2006
Divadelné bábky. Výstava bábok Múzea bábkarských kultúr a hračiek z Modrého Kameňa.
Chránené vtáčie územia. Výstava Správy NP Veľká Fatra
Astaloš B., Obuch J.: Noční lovci.
Kaktusy a sukulenty
Rakšáni, V.: Amazónia. Výstava hmyzu zo zahraničia.
Bendík, A.: Čarokrásny svet minerálov. Výstava zo zbierok Múzea A. Kmeťa a súkromních zberateľov.
Halmová, M., Blahová, E., Bendík, A.: Štefan Janšák - (ne)známy fotograf. Fotografie z pozostalosti Š. Janšáka, významného archeológa, doplnená o vzorky obsidiánovej industria a archeologických nálezov.

2005
Straka, V.: Námet a známka (entomofilatelia). Entomologické námety v známkovej tvorbe. Možnosť ukážky tvorby známok z námetu hmyzu a porovnanie známkovej tvorby jednotlivých známkových krajín.
Bendík, A.: História razenia tunela Višňové - Dubná skala. V spolupráci s firmami GEOFOS s.r.o. Žilina a Doprastav a.s. Žilina

2004
Straka, V.: Námet a známka (entomofilatelia). Entomologické námety v známkovej tvorbe. Možnosť ukážky tvorby známok z námetu hmyzu a porovnanie známkovej tvorby jednotlivých známkových krajín.
Bendík A.: Jaskyne v živote človeka. Výstava v spolupráci so SMOPaJ z Liptovského Mikuláša o výsledkoch výskumu v jaskyniach regiónu Turca.

2003
Straka, V.: Okrídlení korzári. Blanokrídlovce zo zbierok TMAK včetne ich hniezda.
Straka.V., Feťko, D.: Turčania vo svete. /časť, motýle I. Zbíňovského/. Historicky zameraná výstava doplnená o zbierku motýľov menovaného zberateľa.

2002
Straka, V., Škovirová, K., Astaloš, B.: Život pri vode. Flóra a fauna s výberom druhov zameraných na vodné biotopy v Turčianskej kotline.

2001
Straka, V.: Klubová výstava poštových známok KMF-S-204. Výstava krubovej zbierky Klubu Filatelistov 53-05 v Martine, kde autor je aktívny filatelista, opri príležitosti 80 výročia klubu.

2000
Straka, V., Škovirová, K., Astaloš, B.: Prežili rok 2000? Trojrozmerný materiál zo zbierok TMAK s výberom najmä chránených a ohrozených druhov flóry a fauny.

1999
Straka, V., Rakšáni, V.: Život bez chrbtice. Ukážky zbierok bezstavovcov, najmä kôrovcov, a hmyzu zo zbierok TMAK a súkromnej zbierky Vladimíra Rakšániho.
Straka, V.: Motýle. Reinštalácia výstavy motýľov z roku 1993 doplnená o nové prírastky tropických druhov.

1998
Straka, V., Rakšáni, V.: Hmyz Slovenska v porovnaní s hmyzom Sveta. Entomologická zbierka TMAK doplnená o súkromnú zbierku Vladimíra Rakšániho, zameraná najmä na kuriózne druhy hmyzu z celého Sveta.
Straka, V.: Entomológ v múzeu. Výstava o činnosti entomológa v TMAK pri jeho 50. narodeninách.

1997
Straka, V., Rakšáni, V.: Amazónia versus svet. Tropická fauny hmyzu z Amazonského pralesa zo zbierok Vladimíra Rakšániho, doplnená o zbierky hmyzu TMAK.
Straka, V.: Mäkkýše - krása lastúr. Panelová výstava o mäkkýšoch, doplnená o zbierky Šarišského múzea v Bardejove.
Straka, V., Astaloš, B., Škovirová, K., Lacko, R.: Les a jeho ochrana. Panelová výstava zameraná na karpatský les, jeho flóru, faunu, využitie človekom a ochranu pralesov, doplnená o trojrozmerný materiál.

1996
Straka, V.:Huby vo fotografii P.Škublu. Fotografická výstava mykológa doplnená o modely húb a exikáty zo zbierok TMAK.

1995
Straka, V.:Záhradníčenie bez chémie. Ukážky biologického boja a jeho využitie v ochrane agrocenóz.

1994
Straka, V.:Živočíšni škodcovia v domácnosti a škodcovia zdravia. Panelová výstava doplnená o trojrozmerný zoologický materiál zo zbierok múzea a postupy boja proti škodcom.

1991
Straka, V.: Exotické zvieratá zo zbierok A.Kmeťa. Ukážky zbierkového fondu z pozostalosti A.Kmeťa.

1988
Straka, V., Astaloš, B., Škovirová, K.: Ochrana prírody v práci múzea. Panelová výstava doplnená o trojrozmerný materiál získaného výskumom v chránených územiach v zbernej oblasti TMAK.

1987
Straka, V., Svatoň, J., Škovirová, K.: Krásy a zaujímavosti Turčianskej prírody. Panelová výstava doplnená z časť zbierkového fondu TMAK.

1982
Straka, V.: Hmyz okolo nás. Inštalácia entomologickej zbierky TMAK zameraná na poznávanie druhov žijúcich v zbernej oblasti TMAK.

1981
Straka, V., Škovirová, K.: Dni ochrany prírody. Výstava zameraná na aktuálne dni ochrany prírody v apríli a na ochranu ohrozených druhov rastlín a živočíchov.

1977
Straka, V.: Motýle. Inštalácia lepidopterologickej zbierky Turč. múzea A.Kmeťa v jeho výstavných priestoroch, zameraná na poznávanie tejto skupiony hmyzu.

1976
Straka, V., Škovirová, K., Svatoň J.: Prežijú rok 2000? Ukážka ohrozených druhov flóry a fauny v zubernej oblasti Turč. múzea A.Kmeťa v Martine. Dvojrozmerná časť na paneloch bola doplnená o časť zbierkových fondov múzea.

1975
Straka, V., Svatoň, J., Škovirová, K.: Poznaj a chráň. Panelová výstava doplnená o zbierky vtedajšieho Turčianskeho múzea A.Kmeťa. Výstava bola zameraná na chránené druhy rastlín a živočíchov Turca.