Zoologická knižnica

Z entomologickej literatúry sú vyznamné najmä zväzky určené na determináciu jednotlivých druhov hmyzu, zahraničné zborníky a monografie niektorých čeľadí dvojkrídlovcov, vážok, rovnokrídlovcov a chrobákov. Zo zahraničných zborníkov sú to najmä Mitteilungen der Schweiz. Ent. Geselschaft - 1984-2004 a Odonatologica (Rotterdam, Holand.) - 1988-2004. Z monografických vydaní menovite Roubal., - Catal. Coleopter 1-3., Fauna ČSSR: Krevsajíci mouchy a střečci, Komáři, Tesaříkovití, Kúrovcovití a jádrohlodovití, Klíš Zvířeny ČSR I-V. Hľadaná je Obenbergerova Entomologie I-V., Hrubého "Prodromus lepidopter Slovenska", Harzov "Geradflugler Mitteleuropas a Čepelákove "Diptera Slovenska I-III.". Zo starších publikácií Exlerove "Motýle", Spullerove "Schmetterlinge Europas, 3, 4" a Klimentovi "Čeští brouci, obrazová časť". Pre zisťovanie najnovšieho taxonomického názvoslovia je vzácny Pappov "Check-list of the Diptera of Hungary". A z kľúčových publikácií neúplné Bej-Bienkove: Opredeliteľ nasekomych evropejskoj časti SSSR, IV, V. Pre špecialistov na rad Odonata, Orthoptera, Mantodea a Diptera je prístupná aj separátová literatúra v príručnej knižnici entomológa múzea.
Zoológia
Zo zoologickej literatúry sú významné staršie tituly z odboru teraristiky a ornitológie od nemeckých, rakúskych a českých autorov, 4 zväzky diela Vtáky strednej Európy od Heinrotha (1966 - 1967), dve vydania Brehmovho Života zvierat, z ktorých vzácnejšie je vydanie z r. 1930, ktoré upravil prof. J. Janda. Za zmienku stojí 6-zväzkové dielo kolektívu autorov Žizň životnych pod vedením prof. L. A. Zenkjeviča (1965 - 1971), čo je vlastne ruská obdoba Brehmovho Života zvierat, Veľký ilustrovaný Přírodopis všech tří říší od prof. J. Jandu (1931) a 6-zväzkové dielo nemeckých autorov Urania Tierreich (1967 - 1969). V zoológickej literatúre sú zastúpené všetky triedy stavovcov od rýb až po cicavce. V knižnom fonde sa nachádzajú aj práce z odborov etológia, ekológia a ochrany prírody. Zoologická literatúra je priebežne doplňovaná o novo vydané tituly.
Botanická knižnica, Historická knižnica, Geologická knižnica