Zbierky Múzea Andreja KmeťaZbierkotvorná činnosť Múzea Andreja Kmeťa nadväzuje na tradície prvej budovy SNM postavenej v roku 2008. Od týchto čias zbierkové predmety postihli rôzne osudy. Počas druhej svetovej vojny boli niektoré zničené (geologické zbierky dostali priame mínové zásahy), neskôr veľa predmetov prešlo v rámci predisponovania do múzeí v Bratislave.
V roku 1964 sa budova múzea vrátila späť k múzejnej činnosti a tým aj zbierkotvornej činnosti. Od tých čias sa v múzeu vystriedalo niekoľko odborných pracovníkov rôznych odborov.

V náväznosti na vedecko - výskumnú činnosť múzea sa vyprofilovali nasledovné zbierkové fondy:

 • Geológie - (petrológia, mineralógia, paleontológia)
 • Botaniky
 • Zoológie - (entomológia, arachnológia, stavovce)
 • Kultúrnej histórie

  K 31. 12. 2016 Múzeum Andreja Kmeťa eviduje celkovo

  564 257 kusov
  (28 341 ev. čísiel)

  zbierkových predmetov.